Zrozumieć brytyjskość

Jeśli w przypadku wybitnych dzieł literatury popularnonaukowej można mówić o arcydziełach, to z pewnością zaliczyć można do nich dzieła Normana Davisa, a już na pewno książkę „Wyspy. Historia”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa „Znak” w 2003 r. (dostępna do wypożyczenia w bibliotece szkolnej). Autor bezwzględnie rozprawia się w niej z tendencją Brytyjczyków, nieobcą innym narodom,  do wiary w to, iż ziemie w obrębie ich narodowych granic, należały do nich odwiecznie i na wyłączność.  Tymczasem to, co nazywamy „brytyjskością”, zrodziło się mozaiki kultur, stworzonej przez kolejnych przybyszów: Celtów, Rzymian, Germanów, Normanów, Andegawenów… Temat ten podjął zaproszony do szkoły prof. Andrzej K. Kuropatnicki, kierownik Zakładu Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podczas wykładu pt. „Zrozumieć brytyjskość – jak przez wieki kształtował się naród brytyjski przez pryzmat migracji i podbojów i w jaki sposób stał się panującym w wielu krajach świata?” Uczniowie fakultetu geograficznego, wos-u, historii oraz nauczyciele, uczestniczący w projekcie „Oczytani – oczarowani”, mogli wysłuchać opowieści o korzeniach „brytyjskości”. Dla nauczycieli był ten wykład kulturowym przygotowaniem do wyjazdu do szkoły językowej w Londynie. Podniesienie kwalifikacji językowych kadry nauczycielskiej w celu promowania wśród młodzieży czytelnictwa literatury anglojęzycznej oraz pracy uczniów z tekstem oryginalnym i zapoznanie ich z elementami translacji jest jednym z założeń projektu „Oczytani – oczarowani”. Uczestnicy projektu (nie angliści), od początku jego trwania,  uczestniczą w kursach językowych, których ukoronowaniem mają być szkolenia w Londynie i Dublinie.

Dodaj komentarz